O NÁS

CYEB je dynamicky sa rozvíjajúca spoločnosť, ktorá svojimi komplexnými riešeniami znižuje náklady partnerov, Navrhnuté komplexné riešenia sú zamerané na  zníženie  množstva, ako aj jednotkovej ceny použitej ( spotrebovanej ) energie. Projektujeme, realizujeme a podľa potreby aj prevádzkujeme investície na zníženie spotreby energie. Úspešnosť výsledkov našich projektov potvrdzujeme následným meraním rozhodujúcich hodnôt.

Stabilné zázemie a regionálna prítomnosť

CYEB bol založený s cieľom, aby ponúkal energeticky optimálne riešenia pre partnerské podniky. Okruh zákazníkov tvoria veľkoodberatelia, ktorých prevádzky vyžadujú plynulé osvetlenie a/alebo majú také výrobné kapacity, respektíve ponúkajú také služby, kde k fungovaniu je potrebná konštantná dodávka energie, a ich ročná spotreba elektrickej energie presahuje 100MWh. Zákazníci CYEB-u v segmente odberu zemného plynu majú spravidla ročnú spotrebu nad 50 000m3.

CYEB je prítomný prostredníctvom svojich samostatných spoločností aj v Rumunsku a na Slovensku, odkiaľ kontroluje aj český trh, a cez svojho partnera aj v Nemecku.  Obrat a hospodárske výsledky CYEB-u vykazovali stabilný ročný nárast a v roku 2013 obrat dosiahol 19,3 milióna EUR.

Inžiniersky prístup orientovaný na riešenie

Komplexné služby, ktoré ponúka CYEB, sú v súčasnosti jedinečné na trhu. Inžinierska kompetencia, skúsenosti z dodávok energie, stála otvorenosť na zvyšovanie efektivity prevádzkovaných systémov a partnerský prístup, to všetko stavajú CYEB do jedinečnej pozície na trhu. V našich riešeniach sledujeme dlhodobé ciele našich partnerov a dbáme na ich pravidelnú informovanosť, aby sme podporili ich fungovanie. Výsledky nami navrhnutých energetických riešení a investícií v každom prípade dokladujeme meraniami.

Komplexné energetické riešenia

Problémy v energetike CYEB analyzuje komplexne a s inžinierskym prístupom. Na základe našich viacročných skúseností tvrdíme, že o energetike môžeme uvažovať len komplexne, zohľadnením všetkých okolností. Veríme, že ak podnik vážne uvažuje o audite energetického systému a o znížení nákladov na energetiku, tak pri dlhodobých plánoch je pre neho najvýhodnejší taký partner, ktorý miesto čiastkových riešení vie ponúknuť komplexné riešenie problému.  U tých partnerov, ktorí hľadajú riešenie len v určitej špecifickej oblasti, navrhneme, realizujeme a podľa potreby aj prevádzkujeme naše projekty zamerané na zníženie nákladovosti.