Právna doložka

IMPRESSUM

 

Prevádzkovateľ web stránky

CYEB s.r.o.

Sídlo

945 01 Komárno, Záhradnícka 10

IČO

46 851 658

Obchodný register

Okresný Súd Nitra, oddiel Sro, vložka č.: 32702/N

IČ DPH

SK2023607817

Poštová adresa

945 01 Komárno, Záhradnícka 10

E-mail

info@cyeb.sk

Telefon

+421  35 202 8922

Fax

+421 37 230 2907

Web

www.cyeb.sk

Prevádzkovateľ serveru

www.usernet.hu

Webdesign

www.usernet.hu

 

PRÁVNE NÁLEŽITOSTI

Otvorením webovej stránky, alebo ľubovoľnej podstránky prijímate nižšie uvedené podmienky.

Informácie a dokementy uvedené na webovej stránke spoločnosti CYEB slúžia výlučne ako informatívne,  použitie týchto informácií sa deje len na Vašu vlastnú zodpovednosť.

 

Naša stránka alebo jej subdomény môžu obsahovať odkazy na webové stránky tretích strán. Tieto webové stránky tretích strán majú svoje vlastné zásady ochrany osobných údajov a my nepreberáme žiadnu zodpovednosť za tieto ich pravidlá. Pred odoslaním akýchkoľvek osobných údajov na tieto webové stránky tretích strán sa dôkladne informujte o ich pravidlách.

 

AKÝM SPÔSOBOM SPRACÚVAME OSOBNÉ ÚDAJE

Návštevníci našej stránky

O návštevníkoch našej stránky nespracovávame žiadne osobné údaje, na základe ktorých by sme mohli návštevníka stránky individuálne identifikovať.  Z nevyhnutných technických dôvodov automaticky dostávame pri návšteve našej stránky z Vášho prehliadača k dispozícii údaje, ktoré teoreticky umožňujú nepriamu identifikáciu fyzickej osoby, a to:

• typ a verzia prehliadača

• používaný operačný systém

• URL predchádzajúcej navštívenej stránky

• IP adresa (táto je čoskoro po ukončení návštevy na našich stránkach vymazaná)

• geografická poloha

• dĺžky návštevy, zobrazenia stránok a navigačných ciest webových stránok

• čas požiadavky na server

Tieto údaje však nespájame ani nepotrebujeme spájať so žiadnou konkrétnou osobou, ani ich neprepájame s inými údajmi a preto na základe nich nevieme identifikovať žiadnu konkrétnu osobu. Tieto informácie zhromažďujeme iba agregovane a štatistickým spôsobom ich analyzujeme, aby sme získali informácie o tom, odkiaľ sa navštevujú naše stránky, ako dlho na nich návštevníci zostávajú či aké informácie zvyčajne hľadajú a pod., čo nám umožní spravovať, podporovať a zlepšovať naše služby. Naša webová stránka zároveň používa na personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie, o ktorých použití si môžete prečítať viac nižšie.

 

Komunikácia napr. prostredníctvom webového formuláru, chatu a pod.

Ak s nami prostredníctvom našej webstránky komunikujete (napr. využitím chatu alebo kontaktného formuláru, zaslaním e-mailu), spoločnosť CYEB s.r.o. dostáva Vaše osobné údaje, ktoré v takejto komunikácii uvediete (najmä e-mail, meno, priezvisko, príslušnosť k zamestnávateľovi, pracovná pozícia a pod.). Máme za to, že tieto osobné údaje nám poskytujete dobrovoľne, na základe svojho predchádzajúceho uváženia, a že Vami zadané údaje sú správne a aktuálne. Vybavenie Vašej korešpondencie je našim oprávneným záujmom, a o tento právny základ opierame naše oprávnenie spracovávať Vaše osobné údaje.

 

Máme tiež za to, že odoslaním takejto korešpondencie zároveň očakávate a súhlasíte, že Vás môžeme následne kontaktovať e-mailom, telefonicky alebo elektronickou správou s cieľom vybaviť Vašu korešpondenciu alebo žiadosť. Vaše osobné údaje takto získané spracovávame iba po dobu, po ktorú trvá účel ich spracovávania.

 

K Vašim osobným údajom môžu mať pasívny prístup sprostredkovatelia, s ktorými Prevádzkovateľ pri poskytovaní služieb spolupracuje, a ktorých okruh zahŕňa najmä poskytovateľa webového priestoru a administrátora webu.

 

Newsletter 

Naša spoločnosť pripravuje pre svojich klientov zasielanie newslettera s informáciami o našej spoločnosti, o našich novinkách, ponukách, alebo o iných obchodných informácie týkajúce sa našich produktov a služieb.  Ak sa prihlásite na odber newslettera, spoločnosť CYEB s.r.o. dostane Vašu e-mailovú adresu, ktorú v požiadavke na odber uvediete. Prihlásenie sa na odber newslettera nie je Vašou právnou povinnosťou a je plne dobrovoľné. Budeme mať za to, že údaje, ktoré pri prihlásení zadáte, sú správne a aktuálne. Právnym základom spracovávania je Váš súhlas, ktorý potvrdíte zaškrtnutím príslušného políčka a následne potvrdíte kliknutím na odkaz v e-maile, ktorý Vám hneď po prihlásení sa na odber, zašleme.  Účelom spracovávania je zasielanie informácií obchodnej povahy tak, ako uvádzame vyššie.

Prihlásením sa na odber newslettera zároveň súhlasíte, že Vám spoločnosť CYEB s.r.o. bude zasielať newsletter e-mailom. Vaše osobné údaje spracovávame iba po dobu, po ktorú trvá účel ich spracovávania, maximálne však po dobu piatich rokov. Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať písomne na adrese: CYEB s.r.o., so sídlom: 945 01 Komárno, Záhradnícka 10, Slovenská republika, alebo e-mailom na : info@cyeb.sk 

Osobitne upozorňujeme, že podľa čl. 21 GDPR máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu. Námietku môžete zaslať písomne na našu adresu uvedenú vyššie. Za námietku budeme považovať aj Vaše odhlásenie sa z odberu newsletteru, ktoré Vám bude umožnené v každej elektronickej komunikácii alebo priamo kliknutím na osobitný odkaz v každom doručenom newsletteri.

K Vašim osobným údajom môžu mať pasívny prístup sprostredkovatelia, s ktorými Prevádzkovateľ pri poskytovaní služieb spolupracuje, a ktorých okruh zahŕňa najmä poskytovateľa webového priestoru, poskytovateľa emailovej platformy a administrátora webu.

 

COOKIES

Cookies sú malé textové súbory, ktoré servery ukladajú do Vášho počítača alebo mobilného zariadenia, keď pristupujete k webstránkam.

 

Existujú štyri dôvody, prečo môže byť súbor cookie uložený vo Vašom zariadení počas návštevy našej webstránky:

 

• súbory cookie, ktoré umožňujú správne fungovanie webových stránok a umožňujú vám využívať zabezpečené on-line služby, ktoré poskytujeme; použitie týchto súborov cookies je nevyhnutné pre fungovanie stránky;

• súbory cookie, ktoré štatistickým spôsobom zhromažďujú údaje o používaní webových stránok, ktoré sú plne anonymizované a používané na zlepšenie našich služieb;

Napr.: HotJar alebo Clicktale, ktoré zhromažďujú štandardné internetové protokolové informácie a podrobnosti o činnosti návštevníkov na stránke.

 

• súbory cookie, ktoré si zapamätajú Vaše predvoľby a uľahčia používanie stránky (tzv. preferencie);

Napr.:_icl_current_language, ktorý zaznamenáva jazykovú verziu zvolenú návštevníkom webu

 

• cookies, ktoré sú umiestnené prostredníctvom služieb tretích strán; tieto využívame na rozšírenie informácií, ktoré prezentujeme online, na sledovanie správania návštevníkov na našej stránke a zobrazovanie relevantnej reklamy. Nastavením prehliadača môžete tieto cookies odhlásiť, ak nám nechcete poskytnúť tieto informácie, a to bez vplyvu na Vašu skúsenosť s našou stránkou.

Nástroj tretej strany, ktorý používame, je Google Analytics. Anonymné údaje o Vašej návšteve sa zhromažďujú a spájajú s údajmi ostatných návštevníkov, aby sme lepšie pochopili, ako ľudia používajú našu stránku. Služba Google Analytics je webová analytická služba poskytovaná spoločnosťou Google, Inc. Tieto súbory cookie môžu sledovať napríklad čas strávený na stránkach, ktoré ste navštívili. Údaje sa používajú na analýzu toho, ako často sa tí istí ľudia opätovne pozerajú na naše stránky, ako nachádzajú webové stránky a ktoré stránky sa najčastejšie prezerajú. Tieto informácie sa kombinujú s údajmi od mnohých ďalších používateľov s cieľom vytvoriť celkový obraz o používaní webových stránok (používateľ nie je nikdy identifikovaný individuálne alebo osobne). Informácie o používaní našich webových stránok, vrátane vašej IP adresy, môžu byť prenesené na Google a uložené na ich serveroch. Viac informácií o súboroch cookie služby Google Analytics nájdete na oficiálnej stránke Google Analytics.

 

Ako zablokovať cookies

 

Väčšina internetových prehliadačov povoľuje cookies automaticky. Môžete však proti použitiu cookies namietať, a to tak, že sami obmedzíte alebo blokujete súbory cookie prostredníctvom zmeny nastavení vášho prehliadača. Vždy tiež môžete odstrániť súbory cookies, ktoré už boli vo vašom prehliadači uložené. Svoje rozhodnutie o blokovaní alebo obmedzení cookies môžete kedykoľvek sami zmeniť.

 

Podrobné informácie o tom, ako spravovať alebo odhlásiť súbory cookie na rôznych typoch webového prehliadača, nájdete na adresách www.aboutcookies.org alebo

• http://windows.microsoft.com/en-us/windows7/block-enable-or-allow-cookies (pre Internet Explorer),

• http://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences (pre Mozzilla/Firefox)

• https://support.google.com/chromeos/answer/95647?hl=en (pre Chrome)

• http://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/ (pre Opera)

• http://support.apple.com/kb/ph5042 (pre Safari).

Upozorňujeme, že niektoré stránky nemusia fungovať, ak úplne zakážete cookies, ale mnoho cookies tretích strán môže byť bezpečne zablokovaných.

 

VAŠE PRÁVA

Ako dotknutá osoba podľa GDPR máte právo (i) na základe písomnej (vrátane elektronickej) žiadosti na prístup k svojim osobným údajom (najmä vyžadovať potvrdenie, či sú alebo nie sú údaje spracúvané, kategórie spracúvaných údajov, účel spracúvania, zdroj ich získania, dobu ich uchovávania); (ii) na opravu nesprávnych, resp. doplnenie neúplných údajov; (iii) obmedzenie spracúvania údajov podľa čl. 18 GDPR (napr. ak sú údaje nesprávne, alebo spracovávané nezákonne); (iv) získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste poskytli prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi podľa podmienok uvedených v čl. 20 GDPR; (v) namietať v prípadoch uvedených v čl. 21 GDPR; (vi) na vymazanie údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil alebo v prípadoch stanovených v čl. 17 GDPR.

 

Ak sa domnievate, že dochádza k porušovaniu Vašich práv pri spracúvaní osobných údajov alebo k porušeniu zákona o ochrane osobných údajov či GDPR, môžete podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov Úradu pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika; www.dataprotection.gov.sk 

 

ČO BY STE MALI VEDIEŤ O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Aké osobné údaje zhromažďujeme?

 

Môžeme spracúvať nasledujúce informácie o vašom podniku, ktoré by sa mohli považovať za osobné údaje, ak ide o údaje súvisiace s jednotlivcom (napr. v prípade živnostníka, riaditeľa spoločnosti, (konečného) skutočného vlastníka, akcionára, príjemcu, odborníka v určitej oblasti atď.).

Kontaktné údaje a osobné identifikačné údaje, napr. vaše meno, titul, funkcia, telefónne číslo, e-mail, (pracovná) adresa, krajina, dátum a miesto narodenia, identifikačné údaje, názov subjektu. 

Ak vaša spoločnosť nie je právnickou osobou, môžeme spracúvať aj údaje o bankovom účte, histórii nárokov, identifikačnom čísle DPH, podrobnostiach zmluvy s vami a finančných informáciách.

 

Prečo zhromažďujeme osobné údaje? 

 

Môžeme spracúvať informácie o vašom podniku, ktoré by sa mohli považovať za osobné údaje, na nasledujúce účely:

• Na plnenie a poskytovanie služieb v súvislosti so zmluvami. Môže to zahŕňať: spracovanie transakcií, komunikáciu s vami, hodnotenie (obchodných) poistných rizík a krytia, vykonávanie spracovania nárokov, spätné vymáhanie prostriedkov,  vymáhanie dlhov, poskytovanie služieb podpory zákazníkom, riešenie sťažností a sporov.

• Na vykonávanie kontrol zameraných na „poznanie svojho obchodného partnera“, podvody, pranie špinavých peňazí, terorizmus, sankčné zoznamy a iných typov kontrol dodržiavania predpisov. 

• Na optimalizáciu našich produktov a služieb, vykonávanie prieskumov (trhu) a štatistických analýz.

• Na administratívne účely v rámci podniku  a na riadenie a ochranu našej infraštruktúry informačných technológií. 

• Na marketingové účely.

• Na preukázanie, uplatnenie alebo obranu právnych nárokov.

• Na dodržiavanie príkazu regulačného orgánu/orgánu verejnej správy alebo povinnosti podľa príslušných právnych predpisov alebo nariadení alebo (dobrovoľných) regulačných, odvetvových alebo sektorových kódexov alebo usmernení.

 

Právny základ na používanie vašich osobných údajov

 

Vaše osobné údaje spracúvame iba prípade, ak to povoľuje niektorý z právnych základov spracovania. Pri spracúvaní vašich informácií vychádzame z jedného alebo viacerých nasledujúcich právnych základov:

• Oprávnené záujmy 

Vaše osobné údaje môžeme spracúvať, pretože sú potrebné na dosahovanie našich oprávnených záujmov pri vykonávaní našich podnikateľských aktivít. 

• Ponuka a rozvoj produktov a služieb 

Ako nevyhnutná podmienka uzatvorenia a plnenia zmlúv so spoločnosťou alebo podnikom. 

V prípade, ak prevažujú vaše záujmy, nebudeme spracúvať vaše osobné údaje.

• Plnenie zmluvy 

Ak ste živnostník, musíme spracovať vaše osobné údaje na uzatvorenie a plnenie zmlúv. 

• Právna povinnosť 

Vaše osobné údaje môžeme spracúvať, ak je to nevyhnutné na dodržanie niektorej z našich právnych povinností, napríklad na vykonávanie kontrol dodržiavania predpisov alebo na dodržiavanie príkazov regulačného orgánu/orgánu verejnej správy alebo povinností podľa odvetvových alebo sektorových kódexov.

 

Zdroje osobných údajov, ktoré spracúvame 

 

• Priamo od našich zákazníkov alebo od vás, vrátane od osôb zastupujúcich zákazníka alebo vás.

• Z (verejne) dostupných zdrojov.

 

Osobné údaje môžeme na naplnenie našich účelov zverejniť

 

• Poradcom alebo iným odborníkom na preukázanie, uplatnenie alebo obranu právnych nárokov alebo na ochranu podnikateľských činností alebo zákonných práv.

• Orgánom presadzovania práva, regulačným orgánom/orgánom verejnej správy: ak je to zákonom vyžadované alebo ak je to potrebné na ochranu našich práv.

 

AKO CHRÁNIME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

Usilujeme sa zaistiť bezpečnosť vašich osobných údajov. S cieľom predchádzať neoprávnenému prístupu alebo zverejneniu sme prijali príslušné fyzické, technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie informácií, ktoré zhromažďujeme a spracúvame.

 

Túto POLITIKU OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV môžeme kedykoľvek zmeniť alebo upraviť, a to najmä s ohľadom na legislatívne zmeny na úseku ochrany osobných údajov, ktoré môžu byť budúcnosti prijaté. Ak tak urobíme, budeme Vás vhodným spôsobom informovať.