SKLADOVANIE ENERGIE

Skladovanie energie popri nákupu energie z vhodného zdroja a optimalizácii spotreby energie je nevyhnutné pre tie podniky, ktoré vyrábajú energiu z obnovitelných zdrojov a plánujú jej uskladnenie, alebo znížením spotreby v špičke resp. využívaním nižších cien energie mimo špičky chcú znížiť náklady na energiu.

PROJEKTOVANIE SYSTÉMOV
NA USKLADNENIE ELKETRICKEJ
ENERGIE

Po energetickom audite navrhneme zníženie nákladov vyplývajúce zo skladovania energie

Pri detialnom audite nezabúdame ani na možnosti potenciálu úspory vyplývajúce zo skladovania elektrickej energie. Naši konzulenti majú k dispozícii odborné vedomosti, ktoré sú vhodné na projekciu typických aplikácií na koncepcionálnej úrovni, či sa jedná o posun špičiek spotreby, alebo cenovej arbitráži špička-mimo špičky, off-grid ostrov aplikácie, alebo prenosových, sieťových a distribučných služieb. Do detailnej projekcie sú zapojený aj vysokokvalifikovaní odborníci našich partnerských spoločností, ktorí majú plnú odbornú kompetenciu k výkonu úloh.

VÝSTAVBA SYTÉMOV
USKLADNENIA ENERGIE

Skladovaciu kapacitu vytvoríme podľa potrieb zákazníka na kľúč

Máme rozsiahle kontakty vo všetkých oblastiach technológie, a tieto kontakty nám umožňujú dať takú konkurencieschopnú ponuku, ktorá ideálne rieši potenciál úspory v systémoch skladovania energie. Referencie našich technologických partnerov pokrývajú celú paletu odvetvia skladovania energie. V rámci našich projektov inžinierske vedomosti našich dodavateľov sú plne k dispozícii našim partnerom. V úzkej spolupráci s domácimi inžiniermi zabezpečujeme naturalizáciu našich riešení, a prispôsobenie sa k požadovaným podmienkam.

PREVÁDZKOVANIE SYSTÉMOV
SKLADOVANIA ENERGIE

Zabezpečujeme optimálnu prevádzku skladovacích kapacít na vysokej odbornej úrovni

Prevádzkovanie našich skladovacích systémov si vyžaduje vykonávanie odborných a systémových služieb, pohotovosti na vysokej úrovni. Tieto kompetencie zabezpečujeme čiastočne prostredníctvom našich miestnych odborníkov, a čiastočne s podporou odborníkov našich partnerov. Dlhodobá zmluva o prevádzkovaní a úržbe skladovacích kapacít podrobne vymedzuje úlohy a zodpovednosti vo vzťahu dodavateľ-odberateľ, a zabezpečuje spolahlivé fungovanie systému k plnej spokojnosti zákazníkov.