DODÁVKA ENERGIE

Našim prvoradým cieľom pri dodávke energie, aby náš odberateľ dostal pri nižších nákladoch aj služby šité na mieru. Zisťujeme skutočnú potrebu energie podnikov, a zabezpečením výhodných cien znížime ich náklady na energiu. V záujme ďalšej optimalizácie spotreby priebežne monitorujeme ich spotrebu.

PORADENSTVO PRE
ODBERATEĽOV ENERGIE

Konzultácie o energetike pred uzavretím zmluvy

Pred uzavretím zmluvy zisťujeme skutočné potreby zákazníka, aktuálnu rezervovanú kapacitu, resp. jalový výkon, a popri znížení ceny energie navrhneme aj najvýhodnejšie zmluvné podmienky.

NÁKUP ENERGIE

Nákup elektrickej energie a zemného plynu za výhodných podmienok

Plynulým monitoringom burzových cien elektrickej energie a zemného plynu vieme získať najvýhodnejšie zmluvné podmienky na  nákupu nosičov energie na voľnom trhu. Fakturačný systém, mesačné výkazy, analýzy sa pružne prispôsobujú k špeciálnym požiadavkam zákazníkov.

DODÁVKA ENERGIE
A ENERGETICKÝ MANAŽMENT

Plynulý monitoring a pružná starostlivosť o zákazníka

Pre zmluvných partnerov ponúkame monitoring spotreby, ktorý poukazuje na ďalšie možnosti úspory energie. Systém fakturácie sa plne prispôsobuje požiadavkam zákazníkov. Nakoľko našim cieľom je komplexné zníženie nákladov na energiu, CYEB ochotne dá ponuku na komplexný audit jednotlivých odberných bodov, aby sme zmapovali ďalšie možnosti úspory energie. Veríme, že najzelenšia energia je nevyrobená energia!