REALIZÁCIA

Naše naprojektované úsporné riešenia – dodávka energie, optimalizácia spotreby, skladovanie energie – prevádzkujeme, zabezpečíme odbornú kontrolu objektu a výsledky podložíme meraním.

NÁKUP ENERGIE

Nákup elektrickej energie a zemného plynu za výhodných podmienok.

Plynulým monitorovaním burzových cien vieme zabezpečiť výhodné zmluvy na dodávku elektrickej energie, aj zemného plynu. Pri nákupe sa opierame o stabilné, kapitálovo silné veľkoobchodné zmluvy, o nami poskytované výnimočné záruky, o bezprostredný import energie resp. o nákupy na burze. Náš fakturačný systém, mesačné výkazy, analýzy sú vždy pružne prispôsobené k osobytným požiadavkám zákazníkov. 

PROJEKTY NA ZNÍŽENIE
SPOTREBY ENERGIE

Návratnosť podložená s meraním na každom odbernom bode

Máme spolahlivé partnerské vzťahy na celej palete technologických oblastí ktoré nám umožňujú dodávku optimálne naprojektovaného systému na úsporu energie na celom území krajiny, za konkurencieschopné ceny. V rámci našich projektov inžinierske vedomosti našich dodavateľov sú plne k dispozícii našim partnerom. V úzkej spolupráci s domácimi inžiniermi zabezpečujeme naturalizáciu našich riešení, a prispôsobenie sa k požadovaným podmienkam.

VÝSTAVBA SYSTÉMU
SKLADOVANIA ENERGIE

Na základe zistených požiadaviek vytvoríme potrebnú skladovaciu kapacitu

Máme rozsiahle kontakty vo všetkých oblastiach technológie, a tieto kontakty nám umožňujú dať takú konkurencieschopnú ponuku, ktorá ideálne rieši potenciál úspory v systémoch skladovania energie. Referencie našich technologických partnerov pokrývajú celú paletu odvetvia skladovania energie. V rámci našich projektov inžinierske vedomosti našich dodavateľov sú plne k dispozícii našim partnerom. V úzkej spolupráci s domácimi inžiniermi zabezpečujeme naturalizáciu našich riešení, a prispôsobenie sa k požadovaným podmienkam.