ZEMNÝ PLYN

ZEMNÝ PLYN

Všeobecné obchodné podmienky platné od 01.06.2020:      Stiahnuť

Všeobecné obchodné podmienky platné do 31.05.2020:      Stiahnuť

Cenník ďalších služieb a výkonov platný od 01.06.2020:        Stiahnuť

Cenník ďalších služieb a výkonov platný od 01.04.2019 do 31.05.2020:        Stiahnuť

Cenník ďalších služieb a výkonov platný do 31.03.2019:        Stiahnuť

Povolenie na dodávku plynu (URSO):  Stiahnuť

Registrácia na spotrebnú daň:              Stiahnuť

Štandardy kvality 2017:                          Stiahnuť

Štandardy kvality 2018:                          Stiahnuť

Štandardy kvality 2019:                          Stiahnuť

Štandardy kvality 2020:                          Stiahnuť

Reklamačný poriadok je súčasťou Všeobecných obchodných podmienok združenej dodávky plynu dodávateľom CYEB s.r.o. v čl. VII. 

Informačné memorandum o spracúvaní a ochrane osobných údajov:      Stiahnuť