SPRÁVY

CYEB s.r.o. získala certifkáty ISO 9001 a ISO 14001

Spoločnosť CYEB s.r.o. získala certifikáty EN ISO 9001:2015 a EN ISO 14001:2015 za obchodnú činnosť na dodávku zemného plynu a elektrickej energie, a na projekty zamerané na úsporu energie.

Skupina CYEB pokračovala v zlepšovaní podnikateľskej výkonnosti v roku 2017

Konsolidovaná účtovná závierka skupiny CYEB za rok 2017 je k dispozícii na našej webovej stránke.

Zahájenie predaja zemného plynu

Od 1.7.2017 spoločnosť CYEB s.r.o. zahájila predaj zemného plynu.

Úspora nákladov pri výrobe tepla

V septembri 2016 spoločnosť CYEB odovzdala do prevádzky technické riešenie na spätné získavanie tepla z dymových plynov v mestskej teplárni v Štúrove.

Dňa 30.6.2015 spoločnosť CYEB s.r.o. ukončila rekonštrukciu systému verejného osvetlenia v obci Imeľ.

V rámci projektu sa vymenilo 230 zastaralých osvetlovacích telies za moderné LED svietidlá. Verejné osvetlenie je riadené systémom, ktoré cez webovú plochu umožňuje aktívne ovládanie parametrov jednotlivých osvetlovacích telies, ako aj monitoring.