SPRÁVY

CYEB s.r.o. získala certifkáty ISO 9001 a ISO 14001 - cyeb

Certifikát bol vydaný spoločnosťou SGS a je platný od 14. septembra 2018. Je k nahliadnutiu TU....

Dňa 30.6.2015 spoločnosť CYEB s.r.o. ukončila rekonštrukciu systému verejného osvetlenia v obci Imeľ. - cyeb

V rámci projektu sa vymenilo 230 zastaralých osvetlovacích telies za moderné LED svietidlá. Verejné osvetlenie je riadené systémom, ktoré cez webovú plochu umožňuje aktívne ovládanie parametrov jednotlivých osvetlovacích telies, ako aj monitoring....

Skupina CYEB pokračovala v zlepšovaní podnikateľskej výkonnosti v roku 2017 - cyeb

V roku 2017 príjmy skupiny CYEB vzrástli o viac ako 10% v nadväznosti na tendencie rastu z predchádzajúcich rokov....

Úspora nákladov pri výrobe tepla - cyeb

V septembri 2016 spoločnosť CYEB odovzdala do prevádzky technické riešenie na spätné získavanie tepla z dymových plynov v mestskej teplárni v Štúrove....

Zahájenie predaja zemného plynu - cyeb

Od 1.7.2017 spoločnosť CYEB s.r.o. zahájila predaj zemného plynu....