SPRÁVY

CYEB s.r.o. získala certifkáty ISO 9001 a ISO 14001

 

Certifikát bol vydaný spoločnosťou SGS a je platný od 14. septembra 2018. Je k nahliadnutiu TU.

 


> Späť