PREVÁDZKOVANIE

Nami realizované projekty zamerané na zníženie nákladov – či sa jedná o nákup energie, o optimalizácii spotreby alebo skladovaní energie – prevádzkujeme podľa podľa požiadaviek zákazníka, plynule monitorujeme, a naše služby pružne vieme prispôsobiť k zmenán v rámci podniku alebo makro okolia.

DODÁVKA ENERGIE A
ENERGETICKÝ MANAGEMENT

Plynulý monitoring a pružná starostlivosť o zákazníka

Našim zmluvnym partnerom mesačne poskytujeme monitoring, ktorý sleduje ich spotrebu, a upozorňuje na ďalšie možnosti úspory energie. Naša analýza obsahuje kurzové trendy na burze a devizovom trhu, resp. zmeny predpisov v rámci odvetvia. Náš fakturačný systém ľubovolne vieme prispôsobiť k osobytným požiadavkam zákazníka. Zákazník si môže vyžiadať špeciálne údaje z našej databázy, ktoré naši odborníci sú scopní v krátkom čase prezentovať. 

PREVÁDZKOVANIE
ENERGETICKÝCH SYSTÉMOV

Odborná prevádzka naprojektovaných a realizovaných systémov

Sme pripravený na prevádzkovanie nami naprojektovaných a realizovaných energtických inštalácií, na základe SLA zmluvy( Zmluva o dohodnutej úrovni poskytovania služieb). Pri vytváraní podmienok SLA kladieme veľký dôraz na zákazníkom požadovanú kvalitu služieb, presneú definíciu obsahu, na merateľnosť a na spolahlivosť. Pri výhodných projektoch  s priaznivou energetickou efektivitou ponúkame možnosť financovania tzv. ESCO, v rámci ktorého na vlastné náklady vykonáme projektovanie, realizáciu i dlhodobé prevádzkovanie  rekonštrovaného systému.

PREVÁDZKOVANIE SYSTÉMOV
NA SKLADOVANIE ENERGIE

Zabezpečujeme odbornú prevádzku a fungovanie realizovaných skladovacích kapacít

Prevádzkovanie našich skladovacích systémov si vyžaduje vykonávanie odborných a systémových služieb, pohotovosti na vysokej úrovni. Tieto kompetencie zabezpečujeme čiastočne prostredníctvom našich miestnych odborníkov, a čiastočne s podporou odborníkov našich partnerov. Dlhodobá zmluva o prevádzkovaní a úržbe skladovacích kapacít podrobne vymedzuje úlohy a zodpovednosti vo vzťahu dodavateľ-odberateľ, a zabezpečuje spolahlivé fungovanie systému k plnej spokojnosti zákazníkov.