Referencie

 

Medzi našich kľúčových zákazníkov patria významný zákazníci pôsobiaci v oblasti  automobilového priemyslu, ako sú  výrobcovia aj subdodávatelia - automotiv, významný spracovatelia v gumárenskom priemysle a spracovatelia plastov.  Rovnako sú to tlačiarne a predstavitelia papierenského priemyslu, strojárske spoločnosti a výrobcovia nástrojov, energetické a rafinérske spoločnosti, ale aj významný zástupcovia potravinárskeho priemyslu cez obchod a logistiku. V neposlednom rade spolupracujeme s cirkevnými inštitúciami, samosprávami ale aj remeselnými a inými zákazníkmi.